Kursy i Szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli z prawa oświatowego

W ostatnich latach polska oświata przechodziła kilka reform. W efekcie prawo oświatowe było wielokrotnie nowelizowane. Nowelizacja przepisów prawa oświatowego wymusza na nauczycielach, pedagogach, kadrze zarządzającej doskonalenie swojego warsztatu pracy tak, aby był on zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Z oczekiwań pracowników oświaty narodziła się inicjatywa stworzenia firmy szkoleniowej ECRK LEX, której specjalnością są szkolenia […]